Red Bull Racing Algemene Voorwaarden

 1. De promotie start in België op maandag 26 juni en eindigt donderdag 14 september om 23.59 u (“Promotieperiode”). 
 2. De promotie is bedoeld voor inwoners van België van 18 jaar of ouder, exclusief medewerkers van Red Bull Racing en hun directe familieleden. Alle instructies voor de toelating en verdere prijsdetails maken deel uit van deze Algemene Voorwaarden. 
 3. Een klant die voor 25 liter tankt bij Esso mag tijdens de Promotieperiode deelnemen aan de Wedstrijd door de code die op zijn/haar kassaticket staat in te dienen op de promotionele microsite www.essocompetition.be.
 4. Deelnemers moeten ook een vraag over Red Bull Racing beantwoorden en hun contactgegevens achterlaten, zodat ze op de hoogte kunnen worden gesteld als ze hebben gewonnen. Er is slechts één deelname per geldige tankbeurt toegestaan, maar klanten kunnen gedurende de Promotieperiode meerdere keren deelnemen aan de Wedstrijd. 
 5. De volgende Red Bull Racing-items zijn verkrijgbaar:
  • Beanie 
  • Pet 
  • Rugzak 
  • Paraplu 
 6. Er zijn geen geldprijzen of andere prijsalternatieven beschikbaar, noch geheel noch gedeeltelijk, behalve als gevolg van omstandigheden waar de Organisator geen invloed op heeft. Als de prijs niet beschikbaar is, om welke reden dan ook, dan behoudt de Organisator zich het recht voor om deze, naar eigen goeddunken, te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde. 
 7. Uit de juiste antwoorden wordt door middel van geautomatiseerde willekeurige selectie een winnaar geselecteerd en winnaars worden direct op de hoogte gesteld. Alle winnaars moeten hun kassaticket indienen als aankoopbewijs om aanspraak te kunnen maken op hun prijs. Kassatickets moeten binnen de 10 dagen na het deelnemen aan de wedstrijd worden ingediend, anders komt de prijs opnieuw in het prijzenaanbod terecht en wordt hij beschikbaar gesteld aan andere deelnemers. De initiële winnaar kan geen aanspraak meer maken op de prijs.
 8. Door aan de promotie deel te nemen, stemt de deelnemer in: (a) met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met de Wedstrijd en voor de legitieme doeleinden die door de Organisator (met inbegrip van een door de Organisator aangewezen derde partij) vereist zijn in verband met deze promotie, inclusief, maar niet beperkt tot, het bijhouden van gegevens, het verbeteren van de kwaliteit van diensten en het opstellen van statistieken; en (b) dat dergelijke persoonsgegevens worden overgedragen of gecommuniceerd aan, of doorgestuurd door de Organisator of door een door de Organisator aangewezen derde partij voor de doeleinden van deze promotie, in verband met de hierboven genoemde legitieme doeleinden. 
 9. Informatie over de winnaars kan op verzoek beschikbaar gesteld worden tot 12 weken na de sluiting van de promotie middels een geadresseerde, gefrankeerde envelop aan de Organisator.
 10. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze promotie te annuleren, in te trekken, te wijzigen of tijdelijk op te schorten in geval van onvoorziene omstandigheden of omwille van technische redenen buiten zijn redelijke controle of andere moeilijkheden die de integriteit van de promotie in gevaar kunnen brengen.
 11. De Organisator en/of derden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor moeilijkheden die zij ervaren bij het indienen van een toetreding tot deze wedstrijd. Bewijs van het indienen van inschrijving is geen bewijs van ontvangst van een inschrijving door de Organisator. De Organisator is niet verantwoordelijk voor inschrijvingen die omwille van technische redenen niet correct zijn ingediend.
 12. Het resultaat van deze wedstrijd is definitief en bindend in alle zaken en hierover wordt geen correspondentie gevoerd door de Organisator.
 13. De Organisator behoudt zich het recht voor om Deelnemer(s) te diskwalificeren van wie hij gelooft dat zij niet deelnemen binnen de sfeer van de promotie of van wie hij denkt dat zij deelnemen met oneerlijk of incorrect gedrag.
 14. Deelname aan deze promotie geldt als aanvaarding van deze voorwaarden en de deelnemers gaan ermee akkoord om zich hieraan te binden. Eventuele schending van deze voorwaarden door de winnaars kan leiden tot verbeurdverklaring van hun prijs.
 15. De beslissing van de Organisator in verband met elk aspect van de promotie is definitief en bindend en hierover wordt geen correspondentie gevoerd. De winnaar gaat akkoord met een aanvaardbare publicatie na de wedstrijd door of namens de Organisator zonder verdere vergoeding.
 16. Deze promotie en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en de rechtbanken van België hebben de uitsluitende bevoegdheid om eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze promotie te beslechten.
 17. De Organisator en Gegevensbeheerder is ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA, Polderdijkweg, 2030 Antwerpen